Europa Law Publishing

en / nl

Amsterdam Centre for Environmental Law and Sustainability

Het Amsterdam Centre for Environmental Law and Sustainability (ACELS) van de Universiteit van Amsterdam verricht juridisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van milieu, ruimte en natuur. Naast een integrale benadering van milieu en ruimtelijke ordening in het omgevingsrecht is er ruime aandacht voor Europese en internationale ontwikkelingen op deze terreinen. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de binnen het ACELS aanwezige kennis van het bestuursrecht, strafrecht, privaatrecht en het Europese en internationale recht.

Europa Law Publishing verzorgt sinds 2004 de publicaties van het ACELS.

  • Omgevingsrecht (5e druk)

    Omgevingsrecht (5e druk)

    M.N. Boeve; F.A.G. Groothuijse e.a. € 42,-

    Dit boek bevat de hoofdlijnen van het omgevingsrecht. Stapsgewijs wordt de lezer door het omgevingsrecht geleid, waarbij de doorwerking van het Europese omgevingsrecht op structurele wijze bij de verschillende onderwerpen wordt meegenomen.

    Lees meer