Europa Law Publishing

en / nl

Over Europa Law Publishing

Wij zijn een kleine onafhankelijke juridische uitgeverij, gevestigd te Groningen, gespecialiseerd in voornamelijk Engelstalige titels op het terrein van het recht van de Europese Unie, het volkenrecht, het milieurecht en de rechtsvergelijking.

Sinds 2000 geven wij jaarlijks tussen de 10 en 20 titels uit, zowel studieboeken, als congresbundels en dissertaties. Kwaliteit is ons enig selectiecriterium.

Naast de juridische uitgeverij maken ook Antiquariaat Digitalis en AKD-ART deel uit van Europa Law Publishing.

Privacy-verklaring
Wij beschikken uitsluitend over persoonlijke gegevens die onze  klanten hebben verstrekt bij het bestellen op deze website. Deze worden uitsluitend gebruikt ter adequate verwerking van uw bestelling door ons en onze distributeur Hexspoor. Wij verstrekken deze informatie niet aan andere partijen. De gegevens worden bewaard zolang als dat nodig is op grond van onze  wettelijke verplichtingen (boekhouding, belastingen etc.). Na het verstrekken van de daar voor geldende wettelijke termijnen worden deze gegevens vernietigd door een gecertificeerde archiefvernietiger.
Nadere informatie over ons privacy-beleid : info@europalawpublishing.com

 

Over Europa Law Publishing