Europa Law Publishing

en / nl

Offerte

De uitgever is graag bereid voorstellen voor nieuwe publicaties in overweging te nemen, dissertaties, studieboeken, bundels etc. Gelieve tijdig met de uitgever contact op te nemen via info@europalawpublishing.com.

Wij doen U graag een offerte over elk manuscript dat betrekking heeft op o.a. Europees recht (EU, EVRM), internationaal handelsrecht (WTO, GATT), volkenrecht en rechtsvergelijking. Ten einde uw voorstel goed te kunnen beoordelen zien wij dit graag vergezeld van:
-een (concept) inhoudsopgave;
-een korte (max. 250 woorden) aanduiding van de inhoud;
-de CVs van de auteurs, c.q. redacteuren;
-een prognose over wanneer het finale manuscript ingeleverd wordt en
-een aanduiding betreffende de omvang van het boek (word count).

Over het algemeen verlangen wij dat de aanlevering van het manuscript geschiedt overeenkomstig onze 'style guide'. Deze zal u dan worden toegezonden.

Wij zijn over het algemeen in staat om binnen 3 maanden na elektronische aanlevering van uw manuscript uw boek gepubliceerd te hebben. Uw boek wordt professioneel opgemaakt door gebruikmaking van moderne DTP-technieken en vakkundig gedrukt (dus geen camera-ready-copy van een laserprint).

Offerte