Europa Law Publishing

en / nl

Nederlandstalige titels

Wij verzorgen een groot aantal titels in de Nederlandse taal. Zo publiceren wij sinds 2004 de publicaties van het Amsterdam Center for Environmental Law and Sustainability (ACELS) van de Universiteit van Amsterdam.

Een aantal belangrijke universitaire studieboeken op het terrein van het internationaal publiekrecht, het recht van de Europese Unie, het mededingingsrecht en het omgevingsrecht maken tevens deel uit van ons fonds.

 • Omgevingsrecht (5e druk)

  Omgevingsrecht (5e druk)

  M.N. Boeve; F.A.G. Groothuijse e.a. € 42,-

  Dit boek bevat de hoofdlijnen van het omgevingsrecht. Stapsgewijs wordt de lezer door het omgevingsrecht geleid, waarbij de doorwerking van het Europese omgevingsrecht op structurele wijze bij de verschillende onderwerpen wordt meegenomen.

  Lees meer
 • Europese Rechtspraak - Algemeen Deel

  Europese Rechtspraak - Algemeen Deel

  Onder redactie van dr. R.H. van Ooik en dr. T.A.J.A. Vandamme € 22,-

  Europese Rechtspraak – Algemeen Deel bevat de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie over zowel het institutionele als het materiële Europees recht.

  Lees meer
 • Europees Recht - Algemeen Deel (vijfde druk)

  Europees Recht - Algemeen Deel (vijfde druk)

  W.T. Eijsbouts, J.H. Jans, A. Prechal, L.A.J. Senden e.a. € 44,-

  Dit boek is geschreven om studenten en andere belangstellenden indringend te laten kennismaken met de grote leerstukken van het Europese recht. Het is geen naslagwerk, het streeft niet naar volledigheid of uitputtende kennis, maar wel naar kennis van hoofdzaken, naar inzicht en belangstelling.

  Lees meer
 • Mededingingsrecht

  Mededingingsrecht

  J.F. Appeldoorn; H.H.B. Vedder € 44,-

  Dit boek wil studenten op gevorderd bachelors en mastersniveau een goede inleiding op het mededingingsrecht geven.

  Lees meer
 • Internationaal en Europees Recht

  Internationaal en Europees Recht

  Wouter G. Werner; Ramses A. Wessel € 38,-

  Dit boek biedt een inleiding in de belangrijkste uitgangspunten en leerstukken van het internationaal en Europees recht. Het is geschreven als eerste, maar gedegen, kennismaking met het vakgebied, zoals die met name voorgeschreven is in universitaire bacheloropleidingen en enkele HBO-opleidingen.

  Lees meer